• 27. 11. 2017 – Ukázka zpravování ryb pro druhý stupeň
  • 2. 12. 2017 – účast na akci Občanského sdružení pro děti a mládež Chlum u Třeboně – Rozsvěcování vánočního stromu
  • 5. 12. 2017 - Workshop pro 8. a 9. Ročník
  • 5. 12. 2017 – Mikuláš ve škole
  • 22. 12. 2017 – Ředitelské volno

Svět práce, tak se nazývá předmět pro žáky v 9. třídě, jehož náplní i cílem je ukázat dětem možnosti dalšího vzdělávání a výběru profese. Pravidelně s dětmi jezdíme na Burzu středních škol, na exkurze do středních škol a učilišť také do provozu různých firem v nejbližším okolí. Součástí toho všeho byla také návštěva Úřadu práce v Jindřichově Hradci. Žáci se dozvěděli, o které profese je na trhu práce největší zájem.

Druhou částí pobytu v Jindřichově Hradci byla prohlídka Rádia Česká Kanada. Nejen že jsme dostali při prohlídce odborný výklad, ale odvážlivci mohli vstoupit přímo do živého vysílání, ať už jako „zprávařka“ nebo hosté. Děvčatům děkuji za odvahu a Rádiu Česká Kanada přeji hodně mladých posluchačů.

Zorganizovala a napsala Mgr. J. Pechová

Každoročně se koncem měsíce září žáci 3. a 4. třídy zúčastňují výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třeboni. Ani letos tomu nebylo jinak. Doprava byla zajištěna autobusem, který nás dovezl do Třeboně a zpět ke škole.

Úprava zvonění na II. stupni od 13. 11. 2017 – z důvodu prodloužení polední přestávky na oběd