ZŠ Chlum u Třeboně

Školní jídelna

jídelní lístek online

 

Kancelář vedoucí školní jídelny

Po – Út, Čt – Pá 6:00 – 14:30 hodin
St 6:30 – 15.00 hodin

 

Výdej obědů

  • 10:30 - 11:30 hodin - výdej do jídlonosičů u okénka v chodbě
  • 11:00 - 11:25 hodin - cizí strávníci ve školní jídelně
  • 11:25 - 13:00 hodin - žáci a zaměstnanci ZŠ

 

Přihlašování ke stravování:

Ke stravování ve školní jídelně žáka přihlašují rodiče písemnou přihláškou, která má platnost po celou dobu školní docházky. Každou změnu jsou rodiče povinni nahlásit do 5-ti pracovních dnů u vedoucí ŠJ (stěhování, změna školy, změna účtu, ....)

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován vždy na celý měsíc.

Žáci 1. – 4. třídy mají pouze l druh hlavního jídla včetně polévky, tj. oběd č. l.
Žáci 5. – 9. třídy si vybírají ze dvou druhů hlavních jídel. Oběd č. 2 si žáci zapisují do přihlašovacích karet týden předem a jsou jim vystaveny stravenky.

Vždy první a poslední den školního roku nebude dětem automaticky přihlášen oběd.

Pokud budou mít děti o oběd zájem, musí si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Přihlašování, odhlašování obědů:

V případě nepřítomnosti strávníka lze odhlásit nebo přihlásit oběd den předem od 6.00 – 14.00 hodin a ráno od 6.00 – 7.00 hodin:

  • osobně v kanceláři školní jídelny
  • telefonicky na čísle 389 771 366 nebo
  • elektronicky – jidelnachlumut@seznam.cz

Strávníkovi, který si neodhlásí oběd ve stanovené době, bude účtován oběd jako odebraný.

Pokud je žák nemocný a nemá odhlášený oběd první den, mohou jej rodiče odebrat do jídlonosiče v místě určeném pro cizí strávníky (Vyhláška č.107/2005 Sb., § 2, 4 odst. 9).

Rodič může odebrat oběd žákovi v dalších dnech jeho nepřítomnosti ve škole, ale musí uhradit plnou cenu oběda. Jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k přímé spotřebě.

 

Způsob placení stravného

Obědy je možné platit sporožirem, z běžného účtu, složenkou nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Vyúčtování se provádí zpětně, tj. za skutečně odebrané obědy v uplynulém měsíci, vždy k 20. dni následujícího měsíce.

Platby hotově je nutné uhradit u vedoucí ŠJ v období od 1. dne – 20. dne v měsíci (každou středu od 7.00 – 15.00 hodin), v němž je stravné účtováno.

Splatnost úhrady stravného inkasem z bankovních účtů je vždy 20. den v měsíci. Pokud platba bude vrácena jako neprovedená, upozorní vedoucí školní jídelny písemně strávníka a ten uhradí platbu hotově u vedoucí školní jídelny. V případě nezaplacení bude strávník odhlášen ze
stravování.

 

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Marie Němcová

Telefon: 389 771 366
Email: jidelnachlumut@seznam.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny ke stažení:

Jídelní lístek

Jídelní lístek

více

Patička webu

 

ADRESA

 

Základní škola Chlum u Třeboně
okres Jindřichův Hradec

Náměstí 232
378 04 Chlum u Třeboně

 

IČ: 70986631

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy: Mgr. Patricie Vondrková
tel: 389 771 377

 

Školní družina

tel.: 775 166 638

 

Budova 1. a 2. třídy

tel.: 722 290 469

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Vzájemným učením - cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout