Zaměření školy

Škola je zaměřena na poskytování kvalitního všeobecného vzdělání všem žákům, na podporu jejich rozvoje, studijního a profesního růstu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Klade si za cíl napomáhat  k utváření samostatně myslících, aktivních a kreativních  osobností. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k zodpovědnosti a samostatnosti sám za sebe, za schopnost přemýšlet o své budoucnosti a plánovat ji, za stano­vení vlastního žebříčku hodnot, v němž bude místo i na radost ze života, přátelství a kvalitní koníčky. Jako prioritu jsme si proto stanovili oblast vztahovou – utváření silného vztahu k vlastnímu regionu, jeho krásám i tradicím, k ochraně životního prostředí, vztahu ke kultuře, respektu ke všem živým bytostem. Proto usilu­jeme o všestrannou kultivaci osobnosti žáka, chceme objevovat to dobré v něm a minimalizovat to zlé.

V každém z našich žáků se snažíme vzbudit pocit, že nám na něm záleží a jsme připraveni ho podpořit. Vytváříme možnosti, aby se každý žák mohl dle svých schopností zapojit do společné práce. Jako velmi významné se nám jeví budování všestranně prospěšného otevřeného partnerství školy s rodiči i ostatní veřejností, učitelů s žáky i žáků navzájem. Uplatňování autority učitele nad žákem se odehrává téměř výhradně v rovině intelektuální a etické. V zájmu navození vstřícné pracovní atmosféry se učitelé snaží vnímat i neverbální znaky problému, aby mohli včas pomoci tomu, kdo nestačí, nebo si nedůvěřuje.

Za základ považujeme vytváření takového školního prostředí, které by žáci mohli vnímat jako bezpečné, přátelské a inspirující.

    

Jan Amos Komenský: „ Žáci by měli být motivováni touhou uspět, ne strachem z neúspěchu.“

 

 

 

 

Patička webu

 

ADRESA

 

Základní škola Chlum u Třeboně
okres Jindřichův Hradec

Náměstí 232
378 04 Chlum u Třeboně

 

IČ: 70986631

 

mapa - jak k nám

 

KONTAKTY

 

Ředitelka školy: Mgr. Patricie Vondrková
tel: 389 771 377

 

Školní družina

tel.: 775 166 638

 

Budova 1. a 2. třídy

tel.: 722 290 469

 

ostatní kontakty

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 

 

 

Vzájemným učením - cool pedagog 21. století (CZ.1.07/1.3.00/51.0007)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout